Tài liệu

Tại đại hội cổ đông thường niên, Công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ thương mại Vinexad (sàn UPCoM, mã VNX) xin ý kiến cổ đông về việc mua cổ phiếu quỹ.

Theo phương án trình đại hội cổ đông, VNX dự kiến mua lại 41.910 cổ phiếu của cổ đông Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC). SCIC đã có công văn yêu cầu Vinexad mua nốt số cổ phiếu còn lại để đơn vị này thoái vốn toàn bộ. Ngày 7/5/2012, Hội đồng quản trị VNX đã họp và thống nhất mua số cổ phiếu đó với giá 34.000 đồng một cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Tuy nhiên, nhiều cổ đông của VNX cho rằng, mua với mức giá đó là không hợp lý. Đơn cử, nếu VNX chào mua công khai thì có thể giá mua cổ phiếu quỹ sẽ thấp hơn rất nhiều. Bởi lẽ, giá VNX trên UPCoM hiện chỉ vào khoảng 3.000 đồng một cổ phiếu. Các cổ đông cho rằng, giá mua cổ phiếu quỹ phải có nguyên tắc xác định rõ ràng, phù hợp với mục đích và đảm bảo quyền lợi của công ty cũng như cổ đông.

Theo ông Nguyễn Khắc Luận, Tổng giám đốc VNX, việc mua cổ phiếu quỹ từ SCIC là việc làm giúp công ty ổn định lâu dài, có lợi cho Nhà nước và cổ đông. Theo quy định tại Điều 91, Luật Doanh nghiệp, trong trường hợp số cổ phiếu mua lại không quá 10% thì hội đồng quản trị có quyền quyết định, nếu trên 10% thì thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông. Trong trường hợp này, số cổ phiếu mua lại khoảng 4%, thuộc thẩm quyền hội đồng quản trị. Ở đây, VNX chỉ xin ý kiến cổ đông về việc dùng nguồn thặng dư vốn để mua cổ phiếu quỹ, còn quyết định mua và giá mua thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị.

Ông Luận cũng giải thích lý do không chào mua công khai là vì VNX chưa niêm yết. “Ngoài ra, khi SCIC thoái vốn, đã có một công ty chứng khoán tư vấn và định giá, SCIC đã thoái một phần ở mức giá 34.000 đồng một cổ phiếu. Bởi vậy, việc mua cổ phiếu từ SCIC với giá thấp hơn là không thể. Giá đó là có căn cứ, chứ không phải hội đồng quản trị thích giá nào mua giá đó”, ông Luận nói.

Thông tư 18/2007/TT-BTC hướng dẫn việc mua lại, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cũng quy định, công ty muốn mua cổ phiếu quỹ, phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán và công bố thông tin. Bởi vậy, VNX cho biết, việc mua cổ phiếu quỹ còn phải chờ chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán.

Tuy nhiên, ngay tại Khoản 2, Điều 91, Luật Doanh nghiệp quy định, trong trường hợp công ty mua lại cổ phiếu thì giá mua lại không được cao hơn giá thị trường.